Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ministerstvo vnitra v ochraně měkkých cílů trestuhodně zaspalo.

Radovan Vích 0

Krizové řízení se dlouhodobě podceňuje. Teprve katastrofální povodně v roce 1997 vedly tehdejší vládnoucí politickou garnituru ke zpracování krizové legislativy, a to včetně prováděcích zákonů. Byl zrušen Hlavní úřad Civilní ochrany ČR a nástupnickou organizací se stal Hasičský záchranný sbor a vznikaly krajské samosprávy, které se tak staly dalšími hráči. Takže až po povodních jsme byli teoreticky připraveni na velkou vodu. V roce 2020 přišla pandemie Covid-19 a tehdejší vláda byla postavena před problém, protože stávající krizová legislativa na toto byla krátká, protože s krizovou situací tohoto typu nepočítala a vše se řešilo pomocí vyhlášení nouzového stavu, nákupy roušek a respirátorů, očkováním a přijetím pandemického zákona. Teď jsme tedy kromě vody připraveni v rámci krizových opatření i na pandemii, která se od té doby stala respiračním onemocněním. Kompenzace přišly státní kasu jenom v roce 2020 na 241 miliard korun (!!). Teprve po krizi stát přijímá nějaká opatření na krizi, která byla ale nikoliv na krizi, která může přijít.  Krizová legislativa čeká dlouho na komplexní a zásadní revizi, která se dlouze odkládá a vše se pouze záplatuje.

Střelba na FF UK dne 21. prosince 2023 byla nejhorší masovou střelbu v novodobých dějinách České republiky a jednou z nejtragičtějších střeleb v Evropě, která si vyžádala 14 obětí a 25 zraněných. Smutná bilance a národ v šoku. Co všechno se muselo stát, aby se Ministerstvo vnitra, vedené ministrem Vítem Rakušanem (STAN), konečně začalo zabývat ochranou měkkých cílů. A dalo se tomu předejít? Odpověď je: Ano, dalo!

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny již 7. prosince 2023 projednával kontrolní závěr NKÚ, který v roce 2021 prověřoval, jak ministerstva vnitra, kultury a zdravotnictví rozdělovala v letech 2016 až 2021 peníze státu na systém ochrany měkkých cílů. NKÚ dospěl k závěru, že v tuzemsku stále chybí komplexní systém ochrany těchto cílů před teroristickými útoky. Kontroloři se zaměřili nejen na způsob přidělování dotací, ale i na to, jak se ministerstvům dařilo plnit stanovené cíle nebo vyhodnocovat dopady rozdělených peněz. Přestože se ČR tímto tématem zabývá od roku 2010, resorty stále nezačaly s podporou investic, které mají vést k ochraně měkkých cílů a umožnit jim reagovat v případě útoku tak, aby byly škody minimalizovány, uvedl mj. NKÚ.

O prevenci kriminality se dlouhodobě hovoří. Minimálně od roku 2012 a výsledek? Nejde to, nemáme kapacity. Asi nikdo ale nemůže zpochybňovat kontrolní závěry nejvyšší nezávislé kontrolní instituce, kterou NKÚ bez pochyby je, a následně tyto závěry považovat za nepřesné anebo s nimi nesouhlasit.

Problematiku ochrany měkkých cílů na strategické úrovni řeší Ministerstvo vnitra, které zpracovalo koncepci ochrany měkkých cílů na období let 2017 až 2020. Cíl koncepce ochrany měkkých cílů definovalo Ministerstvo vnitra tak, že není a nebude možné vyhodnotit jeho naplnění. Ministerstvo vnitra do doby ukončení kontroly NKÚ nevyhodnotilo koncepci ochrany měkkých cílů a nezpracovalo plánovanou navazující koncepci pro období 2021 až 2023 ani národní komplexní systém ochrany měkkých cílů a zároveň nevyhodnotilo plnění cílů investičních programů, což je jedním z předpokladů pro zahájení investičních programů. Z důvodu výše uvedených nedostatků a nezahájení realizace navazujících investičních programů tak nedošlo k vytvoření národního komplexního systému ochrany měkkých cílů.

Na základě těchto skutečnosti poslanci z kontrolního výboru Sněmovny podali podnět NKÚ, aby znovu prověřil peníze, které stát vynakládá na systém ochrany měkkých cílů před teroristickými útoky a kolegium NKÚ rozhodlo (i s přihlédnutím k závažnosti zjištění z předcházející kontroly a zároveň s přihlédnutím k novým skutečnostem), že celý systém a vynakládání finančních prostředků státu prověří letos znovu. Ministerstva přitom na příslušné investiční programy vynaložila v letech 2019 až 2021 celkem 194 milionů korun z plánovaných 347 milionů Kč. Pro tento podnět hlasovali všichni přítomní poslanci Kontrolního výboru a to 14 dnů před střelbou na FF UK. Evidentně tedy nikoliv pod tlakem této události, ale ještě před tragickou střelbou jako reakci na závažnost kontrolních zjištění ze strany NKÚ a jako požadavek na následná opatření, aby Ministerstvo vnitra konečně v této oblasti začalo něco dělat. Takový smutný šestý smysl by se chtělo dodat.

Ministr vnitra Rakušan až po střelbě na FF UK hovoří o tom, jaká Ministerstvo vnitra a vláda chystá opatření pro krizové situace, co všechno probíhá a bude probíhat v oblasti prevence kriminality, jaká spousta opatření na různých úrovních se připravují. Paradoxně je ale představuje vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jan Paďourek. Jako by ministr vnitra Rakušan byl pan „čistý“. Jan Paďourek ale politickou odpovědnost nenese. Tu nese ministr vnitra Rakušan, pod jehož vedením ministerstvo vnitra v této oblasti trestuhodně zaspalo.

Vláda Petra Fialy avizovala, že je připravena na svém jednání 31. ledna vyčlenit na příslušná opatření k ochraně měkkých cílů až 3 miliardy korun. Pozdě. Příslušná opatření měla být zavedena dávno a bylo by to bývalo v rámci prevence mnohem levnější, ale zejména mohla příslušná opatření tragédii tohoto typu, když ne zabránit, tak alespoň eliminovat. Nikdo nehovoří o bezpečnostních rámech jako na letištích všude, ale kamerové systémy, výstražné detektory střelby, krizová komunikace a systém varování, včetně režimu vstupů do objektů, tu mohly být již dávno.

Nic ale není potřeba přehánět a návrhy měly být již dávno zpracovány příslušnými bezpečnostními útvary zřizovatelů.  Zcela se tragédiím toho typu předejít nedá a pokud veškerá opatření by byla směrována pouze na prevenci a vysoké školy, tak se může stát, že příště místem spáchání trestného činu nějakého šílence bude divadlo, plavecký stadion, nákupní centrum anebo metro. Omezování držitelů legálně držených zbraní případný problém nevyřeší a hnát všech 316 tisíc držitelů zbrojních průkazů kvůli jednomu šílenci častěji k psychologům a psychiatrům je nesmysl nehledě na skutečnost, že na to nejsou kapacity.

Když k tomu všemu připočteme skutečnost, že není dosud veřejnosti známá celá časová osa šíleného střelce z Hostouně až na místo střelby na FF UK, na triviální otázky členů Bezpečnostního výboru PS PČR zazněly ze strany Ministerstva vnitra a Policie ČR vyhýbavé odpovědi a všeobecným zaklínadlem se stala fráze, že „veškeré další informace si vyhradil státní zástupce“, vzbuzuje to stále spoustu otazníků, na které by měl ministr vnitra Rakušan již dávno odpovědět. V této situaci jsou potom dotazy na postupně prosakující informace a časovou osu, ve které jsou evidentní mezery, legitimní, přičemž nikdo ze strany Ministerstva vnitra a Policie ČR nebyl doposud schopen zásah jednoznačně objasnit a jednotlivé kroky vysvětlit.  

Ministr vnitra Rakušan se vyjádřil tak, že GIBS zveřejní své šetření až na jaře. To je ale pozdě! Měla by to být pro všechny orgány činnými v trestním řízení priorita ze všech priorit. Otázek je mnoho a ministr vnitra Rakušan připustil, že existují bílá místa. Skutečnost, že se tomu dalo ze strany Ministerstva vnitra ve smyslu prevence kriminality a ochrany měkkých cílů předejít, tak ta se zpochybnit nedá. Jenom se o ní nehovoří. Ale mělo by se už konečně začít, když ve vší úctě k mrtvým a zraněným, emoce utichly. Někdo prostě zaspal, otázek je mnoho a veřejnost by měla znát odpověď kdo a kdy v jaké oblasti pochybil. A bez cenzury!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *