Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Balík branné legislativy je tady. Oni nás prostě do té války zatáhnou!

Radovan Vích 0

Vláda se snaží prosadit zásadní změnu čtyř zákonů v oblasti obrany schválením Sněmovnou už v prvním čtení. Tedy bez veřejné a odborné diskuse. Přitom je tam celá řada rizik a otazníků.

Věděli jste, že branná povinnost všech občanů, tedy mužů i žen od 18 do 60 let nezanikla a stále trvá? Přestože máme profesionální armádu nic, než politické rozhodnutí nebrání vládě znovu aktivovat brannou povinnost českých občanů. Výjimek je vcelku málo. Poslední vojáci, co byli na základní vojenské službě, tak těm je dnes 37 let a více. Nové návrhy zákonů, které vláda nechala zpřipomínkovat zrychleně (jen 10 dnů) jsou tady a nyní je chce zrychleně prohnat ve Sněmovně. Tak jednoduché to ale nebude.

Tyto vládní návrhy zákona, kterým se mění čtyři zákony v oblasti obrany, jsou totiž zásadní změnou obranné legislativy, a zcela jasně a evidentně mění obrannou legislativu pro účely zapojení občanů ČR do válečného konfliktu.

Nad rámec klasické obranné legislativy, do novely kompetenčního zákona (2/69), je do tohoto bloku novel zcela nově přidána pozice poradce pro národní bezpečnost, tedy funkce, která se zřizuje v Úřadu vlády. Tento poradce má být současně i tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Toto vidím jako největší problém, protože tato funkce bude velmi silným nástrojem premiéra na opozici. Tato funkce má být navíc finančně ohodnocena stejně, jako je plat vedoucího Úřadu vlády. Přitom dříve nevídanou funkci poradce premiéra pro národní bezpečnost už zastává Tomáš Pojar z ODS, prorektor CEVRO institutu, což schválila tato vláda 21. prosince 2022. Jaké kompetence bude tato pozice mít za mírového stavu a pro případ stavu ohrožení státu a válečného stavu? Kolik zaměstnanců mu je nebo se plánuje, aby mu bylo podřízeno?  

Ale popořádku. Například ve změně zákona o ozbrojených silách (219/99 Sb.) se rozšiřuje ustanovení o nasazení mimo území České republiky, zabezpečení dopravy pro jiné státy, je zde zařazena úprava dopravy mimořádnými vojenskými vlaky a jejich přednost v dopravě po železnici, anebo se zde hovoří o bezpilotních prostředcích (dronech) a to bez omezení váhy do 20 kg, jak tomu doposud je. Podobně je to ohledně přepravy vojenskými letadly.

Jako nejzásadnější změnu v branném zákoně (585/2004 Sb.) vidím zavedení nového institutu takzvané předurčení pro doplnění ozbrojených sil. K tomu je třeba jen věk nad 18 let, zdravotní způsobilost, podpis a potřeba ozbrojených sil. Zásadně mi tam chybí, že se v tomto případě nehovoří o obraně České republiky nebo jejích občanů. Je zde velké riziko, že právě tento institut, ale nejen on, by mohl sloužit k vysílání českých občanů do zahraničí, například na bojiště na Ukrajině.

Velké potenciální riziko pro české občany představuje zkrácení lhůty od doručení povolávacího rozkazu k nástupu na cvičení nebo operační nasazení až na 3 dny, dosud to bylo 30 dní. A to evidentně i v době míru, tedy v situaci, kdy není vyhlášen stav ohrožení státu ani válečný stav, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády!!

Se zněními dosavadních zákonů by vláda a ministerstvo obrany mohli aktivovat jen naši profesionální armádu, případně aktivní zálohy. S tímhle návrhem zákona by ale v okamžiku přijetí dostala vláda k dispozici životy jakýchkoli našich občanů, od 18 let do 60 let, dle vlastního výběru, protože tento návrh zákona odstraňuje mnohé praktické překážky tomuto postupu.

Co mne v tomto návrhu zákona dále znepokojuje, je návrh, aby stát mohl využívat různých informací o občanech od ministerstev a jim podřízených orgánů, z různých databází jimi vedených. Tedy odvodní řízení by se tím značně usnadnilo, probíhalo by vlastně částečně předem. V současnosti je hlavní praktický problém právě ohledně sběru osobních informací o potenciálních odvedencích a také ohledně lékařských prohlídek. Ale lze si představit, že kdyby ministerstvo přestalo bazírovat na jejich kvalitním provedení a udělalo z tohoto kritéria méně důležité, občané by pak měli jen velmi málo možností, jak se vyhnout odvedení v případě potřeby.

To zkrácení mezi obdržením povolávacího rozkazu a nástupem na operační nasazení až na tři dny jasně ukazuje, že si s tím ministerstvo obrany v určitých případech těžkou hlavu dělat nebude. Jak si má daná osoba stihnout vyřídit své záležitosti jen za tři dny a mezitím stihnout i zdravotní prohlídku? Chci věřit, že Česká republika zůstává právním státem a až tak daleko by to nedošlo. Proč ale zbytečně připravovat takovou legislativu, která by taková praktická rizika pro občany ČR mít mohla?

Celý tento návrh zákona vyvolává u řady občanů velké zděšení, že se oživuje všeobecná branná povinnost českých občanů od 18 do 60 let. Je vidět, že se nás vláda zrychleně snaží připravit na spuštění krizového stavu ohrožení státu a válečný stav, a to i bez jeho projednání Sněmovnou, ale na základě pouhého mimořádného opatření vlády.

Na jednu stranu je potřeba říci, že nějaké změny by branná legislativa potřebovala. Na druhou stranu takto navrhované změny jsou zcela zásadní a je potřeba nad nimi vážně diskutovat. Ale pouze velký optimista by věřil tomu, že si takhle narychlo a potichu si současná vláda připravuje legislativu, kterou nehodlá použít. Za mne tohle opravdu není cesta k posílení bezpečnosti České republiky, přesně naopak. Tahle vláda nás prostě chce zatáhnout do konfliktu na Ukrajině za každou cenu a  to je potřeba jasně odmítnout! Pro ně je mír sprosté slovo. Oni prostě chtějí válčit!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *