Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Armáda na boj připravena není, a ještě dlouho nebude.

Radovan Vích 0

Se závěrem roku přichází bilancování, a v oblasti Ministerstva obrany se není moc čím chlubit.

Rozvoj schopností armády v roce 2022 závisel především na výši prostředků směřovaných na rozvoj jednotlivých druhů vojsk a schopnosti ministerských úředníků tyto prostředky smysluplně zrealizovat do dlouhodobě odkládaných modernizačních projektů.  

V současnosti jsou (jako důsledek dlouhodobého neprovádění modernizačních projektů v jednotlivých strategických a významných nákupech) některé druhy vojsk na velmi nízké úrovni schopností vést účinnou bojovou činnost. Na tabulkových počtech jenom u PozS chybí více než 3 500 vojáků.

V misi EU v Mali nebylo dosaženo požadovaných cílů a naši vojáci byli staženi a žádné naše velení v této operaci, jak bylo zamýšleno, se nekoná. Covid sice skončil, ale vojáci jsou nasazeni na Slovensku, kde plní roli vedoucího státu v důsledku konfliktu na Ukrajině. Je to na základě pozvání Slovenska a tento úkol má svůj význam. Dále máme vojska v Pobaltí a na posílení PČR na našich hranicích se Slovenském z důvodu nelegální imigrace. Tím pádem vojáci plní jiné taktické činnosti, jejichž přínos pro rozvoj schopností obrany našeho státu je diskutabilní.

Hlavní priorita – tedy nákup pásových bojových vozidel pěchoty, splněna opět nebyla a asi hned tak nebude. Spoléhat na nákup CV-90 ze Švédska, tedy platformy z 90. let, 210 kusů za 52 miliard korun, je podle všeho opět s otazníky. Za tyto peníze je to v současné době podle mých informací nemožné. Buďto to tedy bude mnohem dražší, nebo jich za tuto cenu bude méně, anebo nakonec opět nebude nic, a jsme opět na začátku.

Tři drony HERON 1 z Izraele za 2,7 miliardy korun asi také podle všeho nebudou.

Ve výzbroji, technice a stavem materiálních zásob nebylo při srovnání s předcházejícím rokem v rámci Zprávy o zajišťování obrany také dosaženo žádného zásadního pokroku.

Aktivní záloha není a nikdy nemůže nahradit schopnosti záloh jako takových, kterých potřebujeme 90 tisíc. Nějaké nábory a výcvik sice probíhá, ale je to nedostatečné. Termín „odložená potřeba“ (se kterým se tak ohánějí ministerští úředníci) nemůže nikdy nahradit odvody a registrace odvedenců, které dnes nelze provádět bez vyhlášení krizových stavů a poslední vojáci, co ještě absolvovali základní vojenskou službu, tak těm je dnes 37 let. Ti ale byli vyškoleni na odbornosti, které již dnes zpravidla neexistují, není pro ně ve skladech potřebná výzbroj, výstroj a další potřebný materiál.  

Velká suma prostředků také padla na výsadkový pluk, který nepotřebujeme a který po nás ani NATO nepožaduje v rámci plnění úkolů v rámci tzv. Capability Targets (CT).  

Cvičíme a budeme cvičit i v roce 2023 až 4 tisíce vojáků z Ukrajiny na VVP Libavá, což určitě k rozvoji schopností naší armády nepřispívá, naopak váže naše další síly a prostředky na výcvik vojáků, kteří nám nerozumí, neznají standardy NATO, situační značky ani taktiku.

Rok 2023 bude záviset na výši finančních prostředků, které bude potřeba směrovat na hlavní modernizační projekty. Je potřeba urychleně doplnit chybějící výzbroj, techniku a materiál, který Ministerstvo obrany odvezlo na Ukrajinu, a které armádě schází.

Hlavní úkoly armády na příští rok budou také záležet na situaci na Ukrajině. Pokud v závěru roku 2023 dojde k vládnímu rozhodnutí o nákupu stíhaček 5. generace F-35 za 100 miliard korun, vrtulníků CHINOOK za 20 miliard korun a další výzbroje a techniky, jejichž potenciál nebude nikdy naplno využitý, potom to bude mít fatální dopady nejen na rozvoj, ale i udržování stávajících schopností ostatních druhů vojsk a služeb armády. Modernizace tanků Leopard 2A4 z Německa bude finančně náročná. Tyto prostředky však nebyly původně plánované jako priorita.

S ohledem na strav veřejných financí, inflaci, státní dluh, energetickou a potravinovou krizi, kdy čím dále více občanů a firem se díky vládě Petra Fialy (ODS) dostává do existenčních problémů, čeká vládu Petra Fialy (ODS) a Ministerstvo obrany velmi složité období.

Tak hlavně aby nebyla válka, do které by nás současní vládní válečníci tak rádi zatáhli! Pokud by se tak stalo, tak by to byla po všech stránkách tragédie.

Tak hezké vánoce!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *