Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Pozemní síly AČR potřebují mít oporu ve zvýšení rozpočtu na rok 2019

Radovan Vích 0

Ve vládním návrhu rozpočtu na rok 2019 jsem zpracoval Pozměňovací návrh, ve kterém navrhuji převézt a zvýšit výdaje ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ o částku 1, 185 miliardy Kč.

Ve vládním návrhu rozpočtu na rok 2019 jsem zpracoval Pozměňovací návrh (PN), ve kterém navrhuji převézt a zvýšit výdaje v rozpočtové kapitole 307 – Ministerstvo obrany, ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ a ve výdajovém okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory a bojového zabezpečení” o částku 1, 185 miliardy Kč.Cílem tohoto PN je, aby finanční prostředky, o které budou sníženy plánované výdaje z jednotlivých výdajových okruhů, byly použity pro zvýšení plánovaných výdajů, které mají za cíl udržení a rozvoj schopností pozemních sil Armády České republiky.
V této souvislosti uvádím, že ačkoliv národní dokumenty obrany státu – obranná doktrína a Koncepce výstavby armády připouští narůst významu naplňování čl. 3 Washingtonské smlouvy a z toho vyplývající závazek mít připravenou armádu schopnou se rozvinout do válečné struktury s využitím mobilizace a bránit území státu vlastními silami a samostatně po dobu i několika měsíců pod národním velením, stejně tak jako potřebu přehodnocení tzv. odložené potřeby, tak navrhované změny v návrhu rozpočtu rezortu obrany na rok 2019 tuto skutečnost nezohledňují. Armáda by měla být budována především k tomuto účelu, rovnoměrným rozložením sil a prostředků všech druhů vojsk.
Místo budování brigády těžkého typu a pořizování výzbroje a techniky k tomuto účelu se diskutuje o budování výsadkového pluku, který sám o sobě je předurčen k plnění jiných úkolů, má ve srovnání s mechanizovanými jednotkami menší bojovou sílu, je závislý na letecké přepravě, má-li plnit úkoly v těžko dostupném prostoru a na větší vzdálenosti, což v případě obrany území státu nepřipadá v úvahu. Navíc i vyžaduje jiný personál, výsadkáře, pro jejichž nábor do armády, z důvodu náročnějších požadavků na jejich zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost, jsou již možnosti vyčerpány stávajícími požadavky na doplnění výsadkového praporu 4. brigády rychlého nasazení a speciálních sil.
Tomuto záměru neodpovídá ani současná a dále rozšiřovaná struktura a počty speciálních sil, vojenské policie a také budovaná základna vysokého vojenského školství na Universitě obrany v Brně, vzhledem k reálné potřebě málopočetného velitelského sboru.
I nadále je přeceňována úloha vysílání vojenského personálu do zahraničních operací, které již samo o sobě zvyšuje nároky na vojenský rozpočet a přizpůsobování jednotek a zejména jejich vybavení potřebám těchto misí, tyto nároky na vojenský rozpočet jen dále umocňují, ačkoliv jejich efektivnost je diskutabilní, zejména v Afghánistánu.
Náprava těchto skutečností v rámci vládního návrhu rozpočtu 2019 v rozpočtové kapitole Ministerstva obrany, je tedy cílem tohoto PN a budu žádat poslance 5. prosince 2019 v rámci projednávání tohoto bodu o jeho podporu.
Ing. Radovan Vích
poslanec, místopředseda Výboru pro obranu PS PČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *