Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

SPD říká jasné NE cizím základnám v České republice!

Radovan Vích 0

Smlouva o obranné spolupráci s USA (DCA) je pro nás absolutně nevýhodná a navíc 10 let nevypověditelná. Slovenský příklad ukazuje, že obavy z praktického naplňování takové dohody jsou reálné. Takovou dohodu nepotřebujeme, protože se stáváme vazaly. Máme už uzavřenou smlouvu s NATO (SOFA). Na co potom tedy to NATO je?

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany (DCA) má standardní text, jak jej americká strana nabízí ostatním 24 členským státům NATO. Tedy standardně nevýhodný pro přijímající stát, v našem případě pro Českou republiku. Zjednodušeně řečeno, hlavní práva jsou na straně ozbrojených sil USA, civilní složce (bez další definice), jejich rodinných příslušníků, smluvních partnerů, kterým americké vojenské velení vydá příslušné doklady.

Pak dostanou zjednodušený vstup na území České republiky, velice nestandardní úlevy z daní, cel, dalších formalit. Budou v podstatě vyňati z jurisdikce našeho státu až na ty nejvážnější výjimky podle trestního práva. A i v tom posledním případě budou mít mnohé šance stíhání uniknout. Naopak čeští občané, kterým by taková osoba pod ochranou ozbrojených sil USA něco provedla, bude v daleko těžší situaci, než by byli proti českým občanům i občanům jiných států.

Tahle dohoda není nic, co by Česká republika pro svou obranu potřebovala. Rozhodně podobnou dohodu nemají s USA uzavřenou všechny členské státy NATO. Z 31 států NATO má takovou dohodu 24 zemí, tedy 7 zemí se bez ní krásně obejde. My už ale máme právní úpravu, která stačí, je uzavřená smlouva NATO SOFA, podle které se postupuje v případě nutného pobytu vojáků NATO (včetně vojáků USA) na našem území, např. v době vojenských cvičení apod. Na co potom tedy to NATO je? A to budeme jako uzavírat takovéto smlouvy s dalšími státy? Rozhodně NE!

Vládní činitelé nám předkládají k uvěření, že tohle je jen pro jistotu, že o přítomnosti amerických vojsk na území ČR se bude teprve rozhodovat. Když ale Poslanecká sněmovna tuto dohodu ratifikuje, je velmi pravděpodobné, že k dalšímu rozhodování v této věci už se nedostane a příjezd ozbrojených sil USA schválí už jen vláda. Navíc je v Parlamentu ČR návrh koalice na změnu Ústavy ČR, aby vláda mohla vysílat naše vojáky v podstatě do jakýchkoliv operací do 60 dnů bez souhlasu Parlamentu ČR. To je nepředstavitelné! Tahle dohoda ale vlastně dává bianco šek vládě rozmístit na našem území početně neomezené množství vojáků USA, jejich rodinných příslušníků a kontraktorů, kteří pak budou mít status blízký beztrestnosti. Klidně i 100 anebo 200 tisíc vojáků.

Už vlastní preambule vzbuzuje rozpaky. Píše se v ní mj: „Účelem této smlouvy je zvýšit úsilí stran o podporu míru a bezpečnosti v oblastech společného zájmu a prospěchu a podílet se na společném úsilí v oblasti obrany, potvrzujíce, že přítomnost ozbrojených sil USA přispívá k posilování bezpečnosti a stability České republiky a regionu.“ Dovoluji si už zde silně polemizovat, že zájmy České republiky jsou společné se zájmy USA, a že přítomnost ozbrojených sil USA na našem území přispívá k posilování stability a bezpečnosti v regionu. Myslím, že tomu je přesně naopak.

Není to smlouva o žádné spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje ozbrojeným silám USA používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov. Budou také moci používat armádní výcvikové prostory a používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. Ve všech těchto lokalitách mohou USA stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center atp. V případě schválení smlouvy se tak budou moci na území ČR volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA, a to včetně rodinných příslušníků.

Odkazy vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivé. Zavádí “volný režim” příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoli movitých věcí, a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád. Dohoda je navíc uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Jinými slovy budeme tady mít americké vojenské základny.

Na Slovensku byla tato smlouva pod palbou kritiky a po velkých protestech byla nakonec přijata interpretační doložka v které se mj. uvádí, že „smlouva není rozhodnutí o vytvoření vojenských základen na jejich území a ani o přítomnosti amerických vojáků“. U nás se s takovouto interpretační doložkou nepočítá.

Smlouva byla připravována vládou utajovaně, je pro ČR nevýhodná, zbytečná a narušuje svrchovanost a suverenitu našeho státu. Má ji s USA uzavřeno pouze 24 členských států NATO, a navíc již máme smlouvu NATO (SOFA). Smlouva také vůbec neuvádí počty. Tím pádem je to de-facto obdoba dohody o dočasném pobytu cizích vojsk na našem území z roku 1968, která se stala až do roku 1990 trvalou. Co se stalo po zvacím dopisu poslaném do Moskvy už víme. Sovětská vojska zde byla více než dvě desetiletí.

Aby to bylo ještě pikantnější, touto dohodou si rovnou, do 30 dnů od výměny nót, zveme americká vojska na 10 let, není tam žádná další podmínka. Těch prvních 10 let ta dohoda nejde vypovědět, a to ani předložením k rozhodnutí nějakého vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu. Tedy zveme si občany jiného státu na minimálně deset let, nevíme, kolik jich bude, nepodléhají vízové povinnosti, česká strana o tom už rozhodovat nebude.

Nebudeme o těch osobách předem vůbec nic vědět a ani mít páky, jak se jich zbavit, i kdyby zde páchali nepravosti tak to také nepůjde tak jednoduše, ale pouze a jen se souhlasem americké strany. Tito lidé si sem budou moci přivézt kohokoliv a cokoliv co uznají za vhodné a nemůžeme jim to ani zkontrolovat.

To je pro mě osobně zcela nepřijatelné a budu hlasovat jednoznačně PROTI této smlouvě a věřím tomu, že takto budou hlasovat všichni poslanci zvoleni za SPD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *