Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Výroční zpráva BIS 2019 – mohlo to být lepší

Radovan Vích 0


V minulém týdnu byla zveřejněna neutajovaná verze Výroční zprávy BIS za rok 2019. Jsou ale věci, co ve zprávě být mohly, ale z nějakých důvodů nejsou.

Co má BIS činit ze zákona a jak to dělá

BIS má sloužit spolu s dalšími dvěma zpravodajskými službami (VZ a ÚZSI) k získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů ČR, její bezpečnost a obranu. Konkrétně má sbírat informace o záměrech a činnostech proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky. Dál má získávat údaje o zpravodajských službách cizí moci, o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství. Důležitá je její činnost při zjišťování informací o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost ČR nebo její významné ekonomické zájmy. V posledních letech nabyla na důležitosti agenda BIS týkající se shromažďování informací o organizovaném zločinu a terorismu.

Takže jsme se dozvěděli, že činnost BIS byla v roce 2019 zaměřená na prověřování cizinců, ať již žadatelů o mezinárodní ochranu (předpokládám žadatelů o azyl nebo dočasnou ochranu), žadatelů o různé krátkodobé i dlouhodobé pobyty a žadatelů o udělení státního občanství. BIS také prováděla činnost ohledně významných ekonomických zájmů ČR ve strategických oblastech. V praxi to ale zatím nevypadá, že by bylo dosaženo nějak převratných výsledků v napomáhání odhalení kartelových dohod například v oblasti dopravních staveb či telekomunikací. BIS také měla v zájmu činnosti dohled na nevýhodných prodejích či pronájmech majetku státu.  (Doufám, že ve Výroční zprávě za rok 2020, se od BIS dozvíme nějaké skutečnosti ohledně toho, kdo stál za letošním pronájmem prostor pro záložní polní nemocnici v Letňanech, který stál 26 miliónů korun a nikdo v ní doposud neležel a podle všeho ani ležet nebude).

Jak BIS hlídá zpravodajské služby jiných států

Horší je to při monitorování činnosti zpravodajských služeb cizí moci. Už je to trochu nuda číst pořád o stejných nebezpečích ze strany Ruska a Číny. Problém je ten, že když se na nějaké nebezpečí upozorňuje už příliš dlouho (v tomhle případě už celá desetiletí) podobným způsobem, lidé mají tendenci přestat to brát vážně, když se mezitím nic nestalo. Důkazy v tomto případě nejsou a chybí. O spolupráci s partnerskými státy NATO a EU je jen naznačeno, že tam probíhá rozsáhlá komunikace. Co ale nebezpečí ze strany Turecka, které v posledních letech provádí agresivní akce hvězdicovitě do různých směrů od svého teritoria, a snaží se být novodobým geopolitickým hegemonem? Někdy i na dost velkou vzdálenost, viz jeho akce v Libyi. Přitom Česká republika je ve stejné geografické vzdálenosti od hranice Turecka jako západní část Libye. Proto by mně velmi zajímalo, jestli Turecko u nás opravdu nic nepodniká. Podobně by bylo velmi zajímavé dočíst se více o možné činnosti islamistů, zda jsou monitorovaná kázání v mešitách (protože to je způsob, jakým se často radikalizovali muslimové v západních zemích, Rakousko i Francie v tom smyslu zpřísňují dohled státu). Zajímavé je zjištění, že na území České republiky probíhal program léčby veteránů z Libye a jiných libyjských pacientů s doprovodem, v českých lázeňských či rehabilitačních zařízeních, podle výroční zprávy BIS desítky až stovky lidí ročně. To už je podle mně velké bezpečnostní riziko. Oprávněně se lze zamyslet, zda zde “neléčíme” nějaké další skupiny osob se zvýšeným bezpečnostním rizikem (další takové “veterány”).

Co ještě ve zprávě není a mělo by být

Dále co třeba podpora akcí v Bělorusku z našeho teritoria? Byly k tomu jisté indicie v mediálním prostoru?  “Diktátor” Lukašenko na to veřejně upozornil, že probíhaly telefonáty běloruské opozici z území České republiky. Pokud si to ovšem nevymyslel. V opačném případě není od věci zkoumat, jakým dalším zemím se ještě pomáhá k té “správné formě demokracie” na jejich území? O takových věcech se ale ve veřejné zprávě BIS nedočteme. Stejně jako o případných aktivitách jiných zemí než Ruska, Číny, KLDR a Íránu (plus například Sýrie nebo Pákistán z hlediska možných nákupů zbraní v ČR). O jiných zemích je jen občasná drobná zmínka, jako by vážná bezpečnostní rizika z jiných směrů neexistovala. Chápu to tak, že hlavní nepřátelé jsou určeni, i v případě zjištění jejich snížené aktivity – např. o Rusku “scénář, kdy státní moc neprovádí vlastní činnost…volně inspiruje samostatné aktéry k možné akci”. Pevně doufám, že podrobné zprávy o působení všech agentů cizí moci na území ČR dostávají alespoň představitelé státu v utajovaném režimu neveřejné zprávy.

Je také zarážející, že výroční zpráva BIS za rok 2019 je dostupná až na úplném konci roku 2020. Přitom v ní ale nejsou žádné žhavé a citlivé informace, spíše jen obecné poznatky.

Také nevím, na co se stále čeká, když v právní úpravě kontroly zpravodajských služeb došlo k zásadní změně přijetím zákona č. 325/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který vstoupil v účinnost dnem 1. ledna 2018. Podle této nové právní úpravy měl být nově zřízen pětičlenný expertní kontrolní orgán, nazvaný Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky, volený Poslaneckou sněmovnou na dobu 5 let. Ten má být volený na návrh vlády a měl by vykonávat kontrolu na základě podnětu některého ze zvláštních kontrolních orgánů (touto novelou má být zvláštní kontrolní orgán nově zřízen také pro ÚZSI).

Tento orgán nezávislé kontroly by měl být oprávněn požadovat od zpravodajské služby všechny potřebné informace o její činnosti, které souvisejí s prováděnou kontrolou. Výjimku tvoří informace, které by mohly zmařit účel probíhající akce, odhalit totožnost příslušníků zpravodajské služby vykonávajících zpravodajskou činnost, totožnost osob jednajících ve prospěch zpravodajské služby, ohrozit jiné osoby, jejichž bezpečnost je v důležitém zájmu zpravodajské služby nebo porušit požadavky zpravodajské služby cizí moci na nepředání utajované informace třetí straně.

Tento orgán ale nebyl z nějakých důvodů dosud zřízen. Takže zřejmě takovéto oddalování někomu vyhovuje. Nejvíce asi právě BIS, která s 2 miliardovým ročním rozpočtem potom vydává své výroční zprávy s takovýmto nic neříkajícím obsahem. Myslím si, že za tyto peníze by si naši občané zasloužili lepší výsledky a informovanost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *