Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Koronavir odhalil nepřipravenost nás všech.

Radovan Vích 0

Pandemie koronaviru. Stát není připraven na krizové situace tohoto typu. Krizové plány nejsou aktuální, chybí strategické zásoby, je špatná potravinová soběstačnost. Metodiky, standardní operační postupy, a dílčí plány nejsou reálné anebo chybí úplně. Krizové štáby nejsou na všech úrovních řízeny odborníky. Je špatná informovanost obyvatel o přijatých opatřeních na všech úrovních. Někteří politici již volají v této souvislosti po vzniku sněmovní  Vyšetřovací komise k zjištění role vlády a objasnění přijatých opatření. No, po bitvě je každý generál a času na podrobnou analýzu bude dost.

Aktuálně je také moderní kritizovat ze strany některých hejtmanů vládu za nedostatek ochranných prostředků pro nemocnice anebo domovy pro seniory, ale každý by si měl nejdříve zamést sám před svým prahem. Například Liberecký kraj má první informace krizového štábu na svém webu třeba až ze dne 14. března. Co dělal do té doby kraj, který je zřizovatelem krajské nemocnice v Liberci (KNL)? Co udělal management KNL proto, aby zdravotníci měli včas dostatek ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků? Anebo Plzeňský kraj, na jehož krizovém portálu se ještě 15. března dozvíte: Aktuální situace – bez výstrahy, a k tomu ještě zelená fajfka?

Na druhou stranu armádu je vidět, veřejnost to oceňuje a to je dobře. Obří Ruslan přepravil z čínského Šen-čenu zdravotnický materiál do Pardubic už dvakrát a armáda jej rozvezla do krajů. Vojáci posilují složky IZS ale plní i vlastní úkoly. Celkem až 2096 vojáků je vyčleněno na posílení Policie ČR pro ostrahu hraničních přechodů a nikdo neví na jak dlouho. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nebyl totiž za celou dobu ve funkci schopen vyřešit akutní nedostatek několika tisíc policistů přestože jim vybojoval stabilizační příplatek. K tomu chybí  více než 4 tisíce policistů z ostrahy hraničních přechodů, kteří byli propuštěni po našem vstupu do Schengenu. Armáda také v tichosti stáhla vojáky z Iráku, což je také pozitivní zpráva. Vojáky teď prostě potřebujeme doma.

EU se ale otřásá v základech. Logicky nemá ani roušky ani respirátory, ale horší je to, že je nemají ani její jednotlivé členské státy. V plné nahotě se také ukázala pravá tvář některých států třeba v tom, že na svých územích pod různými záminkami zadržovaly ochranné prostředky přepravované pro jiné členské státy, které na ně zoufale čekaly. EU nám ale za to milostivě dovolila naše peníze (co tam odvádíme všichni) použít trochu jinak.

Doba pokoranavirová bude mít ale zcela jistě i svá pozitiva. Hranice některých států budou vzhledem k situaci v Itálii, Francii, Španělsku a Německu uzavřeny dlouho. Schengen bude tedy mrtvý bez ohledu na to, jestli to elitáři z EU svým prohlášením “uzavřou” na 30 dnů anebo nikoliv. Jednotlivé státy Schengenu již toto prohlášení stejně dávno ignorují a udělaly to sami, protože kdyby čekaly na prohlášení EU, tak jsme koronavirem zasaženi dnes asi úplně všichni. Gréta a uhlíková stopa se také nestane novodobým náboženstvím, protože na to prostě nakonec nezbyde!

Až to vše ale pomine, tak přijde na řadu revize co všechno se dělalo špatně, co je nutné dělat jinak a také co je potřeba zrušit a které myšlenky opustit zcela. Bude to nutné ve všech oblastech života a bude k tomu potřebná i příslušná změna legislativy. Třeba doplnit do ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti definici a opatření státu ve stavu nebezpečí. Bude se to také týkat například i oblasti zadávání veřejných zakázek. Je jasné, že rozhodujícím kritériem nemůže být pouze cena, ale zejména skutečnost, jestli je státním zájmem vyrábět uvedené produkty doma, popřípadě v okolních státech (V4) a to i za cenu vyšší.

To se netýká pouze roušek, respirátorů a rukavic, ale všech výrobků zajišťujících bezpečnost našich občanů a obranu republiky včetně subjektů a prvků kritické infrastruktury. Potravinová soběstačnost bude opět muset být prioritou, protože spoléhat v tomto ohledu třeba na Itálii a Španělsko prostě nelze. Zcela určitě přijde na řadu mj. ve školství to, co je potřeba učit a že zrušení branné výchovy bylo chybou atd.

V době národní tísně a šíření koronaviru je potřeba, abychom všichni táhli za jeden provaz a hnutí SPD je připraveno podpořit všechny konstruktivní návrhy vlády k řešení situace a byť jsme v opozici, podáváme vládě svou ruku. To ale neznamená, že nebudeme přinášet konstruktivní připomínky. Lékaři, domovy pro seniory, ale i občané si po celé republice stěžují na nedostatek roušek, respirátorů či dezinfekčních gelů. V tomhle vláda bohužel zaspala.

Národ se ale sjednotil a zmobilizoval v oblasti podomácku šitých roušek a to je potřeba ocenit. Řada dobrovolníků je stále šije a rozdává seniorům. Zrovna tak je potřeba ocenit práci všech lékařů, zdravotníků, příslušníků složek IZS, tedy hasičů, záchranářů, policistů, vojáků. Poděkování patří i pracovníkům krizových pracovišť, organizacím, skupinám dobrovolníků a dalším jednotlivcům, kteří se bez ohledu na čas podílejí na eliminaci šíření nákazy koronaviru.  

Jsem přesvědčen, že tímto způsobem to společně zvládneme ale poučení musí zaznít jasně:

“Česká republika na 1. místě!”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *