Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zákon o nakládání se zbraněmi – střelecké a branné spolky

Radovan Vích 0

Byl jsem nedávno dotazován, proč jsem připojil svůj podpis pod novelu zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Také dotazy směřovaly, jestli to není v rozporu s programem SPD. Musím odpovědět, že není. Tuto novelu podpořili poslanci zasedající ve Výboru pro obranu, v Bezpečnostním výboru a někteří další poslanci napříč sněmovnou. Za SPD se na této novele účastní čtyři poslanci. 

Přiznám se, že nejsem nadšený, že takovou situaci, kterou vyvolaly jiné státy EU, vůbec musíme řešit. Považuji totiž naši dosavadní právní úpravu za velmi zdařilou a případné praxí vyvolané úpravy by šlo jistě řešit méně razantně. Ocitli jsme se ale v nezáviděníhodné situaci, kdy na nás EU tlačí odebrat některé zbraně našim občanům a vůbec zcela přepracovat náš léta dobře fungující systém nakládání se zbraněmi a střelivem. EU totiž pod rouškou boje proti terorismu zasáhla do oblasti, která měla zůstat v pravomoci České republiky. A to přijetím směrnice 2017/853 o kontrole nabývání a držení zbraní (revidující směrnici 91/477 a její pozdější úpravy), která prošla přes výslovný odpor České republiky, Maďarska a Slovenska.

Tato směrnice by totiž svým přísným pojetím mohla narušit v současné době existující systém v České republice. Tento systém pokládám za zdařilý a potřebám ČR a jejích občanů naprosto vyhovující. Byli jsme však v EU přehlasováni, což potvrdil nedávný rozsudek Soudního dvora EU. Směrnice tedy platí i pro ČR spolu s povinností ji začlenit do našeho právního řádu. Jinak se vystavujeme tučným pokutám zvyšujícím se na denní bázi. Bylo tedy vytvořeno řešení, že se náš zákon o zbraních přepracuje, ale vedle něj vznikne ještě jeden. Ten umožní sdružování ve střeleckých a branných spolcích, ve kterých jejich členové budou mít širší oprávnění než běžní držitelé zbrojních průkazů podle novelizovaného zákona o zbraních.

Záměrem předmětné novely tedy není omezení “domobran”, ale jejich nasměrování. Velmi si vážím všech lidí, kteří se všemi zákonnými formami organizují a následně podílejí na obraně státu a zajištění větší bezpečnosti našich obyvatel. Pro mně osobně je však zcela nepřijatelné, aby vznikaly ozbrojené skupiny v rámci naší republiky, které by chtěly prosazovat třeba své politické a náboženské cíle ozbrojeným způsobem.

Hlavním cílem předložené právní úpravy  je, aby nám na našem území nemohly vznikat organizované ozbrojené jednotky např. džihádistů, buněk Islámského státu a podobně. Respektive, abychom měli nástroj na to, jak je potírat, pokud by se to zjistilo. Zákon tedy rozhodně není namířený proti českým občanům a jejich aktivitám v rámci možností se bránit napadení. Naopak tomu dává právní rámec.

Vhodným řešením tedy je transformovat osoby sdružené ve stávajících formách “domobrany” do střeleckých nebo branných spolků, který splní požadavky tohoto nového zákona a budou v gescích ústředních orgánů státní správy. Tedy v tomto případě na úrovni Ministerstva vnitra. Mnou dlouhodobě preferované řešení také je, aby se více lidí zapojovalo do podpůrných složek v gesci Ministerstva obrany. Jedna možnost jsou Aktivní zálohy, nebo účast na dobrovolných vojenských cvičení (to moc nefunguje). Další možností jsou jednotlivé projekty v rámci POKOS (také značné rezervy). Zákon také předpokládá, že vzniknou druhy střelecké přípravy jak v gesci Ministerstva vnitra, tak v gesci Ministerstva obrany. Podrobnosti budou následně upřesněny a stanoveny nařízením vlády.

Aktuálně, nejen s ohledem na politickou vraždu Kásima Sulejmaního a porušením mezinárodního práva ze strany USA, už aby to bylo! Že se bude bezpečnostní situace i nadále zhoršovat, o tom již totiž nemůže pochybovat vůbec nikdo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *