Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Plán legislativní činnosti v Poslanecké sněmovně SPD průběžně plní.

Radovan Vích 0

Málo se poslední dobou prostřednictvím médií připomíná, jakou činnost vykazují politické strany a hnutí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a jak moc plní své sliby dané voličům.

Sice čas od času proběhly nějaká porovnání, tu ohledně počtu účasti poslanců na hlasování, omluvených a neomluvených absencí, tu o počtu návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů. Ale to není to hlavní. Hlavní otázkou by mělo být, nakolik strana nebo hnutí plní svůj program, zda se od něj v jednotlivých hlasováních neodchyluje a pokud někdy ano, zda je to jen dočasná taktika, kdy má připraveno vlastní řešení, které považuje za lepší, nebo nikoli.
SPD podalo v první roce svého působení v Poslanecké sněmovně čtyři hlavní návrhy zákonů, které představují témata z programu, kterým SPD přikládá největší důležitost. Jedná se o tyto návrhy: zavedení možnosti celostátního referenda, zavedení přímé volby starostů a hejtmanů, zákaz propagace nenávistných ideologií (v trestním zákoníku) a úprava odpovědnosti zástupců státu za nakládání s jeho majetkem (v zákoně o majetku ČR).
Poslanci za SPD rovněž podali řadu pozměňujících návrhů: od připomínek k rozpočtu, přes vlastní návrh řešení karenční doby až po změny v zákoně o pobytu cizinců.
SPD se ale staví i v jiných případech na stranu hodnot, které jeho členové a příznivci vyznávají. Jsou to převážně důležité, spíše konzervativní, zásady rozhodující pro uchování našeho životního stylu a zvyků. A pro to, že pokud bychom tyto zvyky chtěli měnit, změníme je na základě rozhodnutí občanů České republiky a nepřipustíme jejich změnu pod nátlakem jiných států, které na věc mají jiný názor. To se týká implikace zákonů a směrnic Evropské unie a mezinárodních či nadnárodních organizací. Důležitá rozhodnutí musí být přijímána v České republice, v českém parlamentu, nikoli „o nás bez nás”.
I proto SPD není nijak nakloněno Istanbulské úmluvě. Istanbulská úmluva pod záminkou ochrany práv žen, které už Česká republika chrání dostatečně (a pokud zjistí, že něco v právní úpravě chybí, může to napravit sama), zavádí „dohled” skupiny nevolených – tzv. Grevia, s neskutečně rozsáhlou imunitou a pravomocemi, povzbuzuje neziskové organizace a odebírá pravomoci signatářským státům, tedy oslabuje řádně zvolené či jinak řádně ustavené instituce státu.V oblasti obrany SPD upřednostňuje obranu našeho vlastního státu před výjezdy “expedičních sborů” v zájmu někoho jiného. S ohledem na zabezpečení právě obrany našeho státu SPD navrhuje posílit schopnosti Armády ČR jak, co se týče výzbroje a výstroje, tak personálního posílení zejména v rámci posílení obrany území našeho státu.
SPD také podporuje tradiční model rodiny a nepodporuje adopce dětí homosexuálními páry. Přestože uznává jejich právo na výběr partnera, tak vždy bude dávat přednost zájmu dítěte žít v tradiční rodině.
A především SPD nepodporuje žádné migrační kvóty, Globální pakty pro migraci a podobné dokumenty, které mají za cíl masově překreslit složení obyvatelstva v Evropě a v České republice. Není to náhoda, že se premiér Andrej Babiš rozhodl nesouhlasit s přistoupením ke Globálnímu paktu o migraci. SPD totiž na problematičnost tohoto ujednání často a dlouhodobě upozorňovala. A to v plénu Poslanecké sněmovny, kdy se už z jejího podnětu hlasovalo o usnesení proti Globálnímu paktu o migraci, Globálnímu paktu o uprchlících i Newyorské deklaraci, která tvoří jejich právního, ale ne méně nebezpečného předchůdce. Naši zástupci tyto otázky pravidelně otvírali i na jednání výborů Poslanecké sněmovny, zejména na evropském, případně zahraničním výboru.
Samozřejmě pracujeme i dále, aktuálně ohledně zákazu zahalování, anebo celá řada pozměňovacích návrhů k jednotlivým kapitolám rozpočtu na rok 2019. Máme také spoustu návrhů zákonů v rámci legislativních změn, které vycházejí z našeho programu a kterým jsme se zavázali voličům k jeho plnění tzv. v šuplíku. Teď je budeme průběžně prosazovat nejen ve sněmovně ale i na úrovni samospráv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *